تامین پودرهای فلزی مورد استفاده در پرینتر های سه‌بعدی

ماده اولیه برای بیشتر روش های تولید قطعات فلزی به روش AM (Additive Manufacturing)، پودرهای فلزی می باشد. فرایندهای AM از قبیل ذوب بستر پودری (Powder Bed Fusion)، پاشش مواد چسبنده (Binder Jetting) و رسوب مواد توسط انرژی متمرکز شده (Directed Energy Deposition) نیاز به پودر فلزی به عنوان ماده خام دارند. رشد روزافزون تکنولوژی پرینتر های سه بعدی، نیاز به پودرهای فلزی با کیفیت و قیمت مناسب را بسیار نمایان نموده است. همچنین فرایندهای مختلف AM نیاز به پودرهای فلزی با خواص و ویژگی های مختلفی می باشند، این ویژگی ها را فرایند تولید آن ها مشخص می کند.
ویژگی های معمول پودرهای فلزی مناسب برای AM از قبیل ظاهر کره ای، اندازه ذرات و نحوه توزیع آن ها با توجه به ضخامت هر لایه می باشد. همچنین خواص مکانیکی مواد شامل استحکام، سختی و انعطاف پذیری عموما به عنوان ویژگی های تعیین کننده برای انتخاب ماده مناسب، معیار قرار داده می شوند.

در نتیجه، یکی از مهم تری احتیاج های صنایع امروزی، ماده اولیه می باشد، از اینرو، تامین مواد اولیه باکیفیت و مناسب فرایندهای AM بسیار حائز اهمیت می باشد. متخصصین ما در شرکت طرح و تکامل در حوزه های مهندسی مواد و بازرگانی، نهایت تلاش خود را بر تامین پودرهای فلزی با کیفیت و استانداردهای جهانی مورد استفاده در فرایند AM در صنایع مختلف بنا نهاده اند.