معرفی شرکت تعاونی طرح و تکامل میهن

شرکت تعاونی طرح و تکامل میهن چندین سال است که فعالیت خود را با حضور جمعی از افراد متخصص در زمینه حکاکی و برش لیزر آغاز نموده و با پیشرفت مجموعه، این شرکت حوزه فعالیت خود را گسترش داده، به گونه ای که اکنون در زمینه های ذکر شده فعالیت دارد:

تامین، ساخت و تعمیر لیزرهای صنعتی و قطعات جانبی ●

تامین، ساخت و تعمیر پرینترهای سه بعدی فلزات و قطعات جانبی ●

تامین و پژوهش در حوزه تولید پودرهای فلزی ویژه پرینترهای سه بعدی فلزات و قطعات جانبی ●

ارائه خدمات در زمینه تولید قطعات صنعتی ●

ارائه خدمات فراوری مواد با استفاده از تکنولوژی لیزر ●

شرکت تعاونی طرح و تکامل میهن مفتخر است در طول چندین سال فعالیت در زمینه لیزرهای صنعتی، خود را به عنوان یکی از معدود شرکت های فعال، توانا و متخصص در زمینه ساخت، تامین، تعمیر و ارائه انواع خدمات دستگاه های لیزر و پرینتر های سه بعدی فلزات در ایران معرفی نماید.

/*Now the CSS*/ * {margin: 0; padding: 0;} .tree ul { padding-top: 20px; position: relative; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } .tree li { float: left; text-align: center; list-style-type: none; position: relative; padding: 20px 5px 0 5px; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } /*We will use ::before and ::after to draw the connectors*/ .tree li::before, .tree li::after{ content: ''; position: absolute; top: 0; right: 50%; border-top: 1px solid #ccc; width: 50%; height: 20px; } .tree li::after{ right: auto; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; } /*We need to remove left-right connectors from elements without any siblings*/ .tree li:only-child::after, .tree li:only-child::before { display: none; } /*Remove space from the top of single children*/ .tree li:only-child{ padding-top: 0;} /*Remove left connector from first child and right connector from last child*/ .tree li:first-child::before, .tree li:last-child::after{ border: 0 none; } /*Adding back the vertical connector to the last nodes*/ .tree li:last-child::before{ border-right: 1px solid #ccc; border-radius: 0 5px 0 0; -webkit-border-radius: 0 5px 0 0; -moz-border-radius: 0 5px 0 0; } .tree li:first-child::after{ border-radius: 5px 0 0 0; -webkit-border-radius: 5px 0 0 0; -moz-border-radius: 5px 0 0 0; } /*Time to add downward connectors from parents*/ .tree ul ul::before{ content: ''; position: absolute; top: 0; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; width: 0; height: 20px; } .tree li a{ border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; text-decoration: none; color: #666; font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 11px; display: inline-block; border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } /*Time for some hover effects*/ /*We will apply the hover effect the the lineage of the element also*/ .tree li a:hover, .tree li a:hover+ul li a { background: #c8e4f8; color: #000; border: 1px solid #94a0b4; } /*Connector styles on hover*/ .tree li a:hover+ul li::after, .tree li a:hover+ul li::before, .tree li a:hover+ul::before, .tree li a:hover+ul ul::before{ border-color: #94a0b4; } .member-image img{ width: 70px; height: 70px; border-radius: 6px; background-color :#000; z-index: 1; }
 • Member
  عباس امینی
  مدیرعامل

  • Member
   زهره یزدانی
   مدیر ارشد تحقیق و توسعه

   • Member
    فرزانه جعفری
    مدیر تحقیق و توسعه

   • Member
    مطهر جعفری
    مدیر طراحی

  • Member
   محمد حسین خالقی فر
   مدیر ارشد مالی و اجرایی

   • Member
    علی خالقی فر
    مدیر تولید

   • Member
    مهدی شفیع زاده
    مدیر بازرگانی و مالی

  • Member
   مسعود خطیبی
   مدیر ارشد فروش و بازاریابی

   • Member
    علی اصغر شیر محمدی
    مدیر بازاریابی

   • Member
    مریم پارسایی
    مدیر فروش

* { margin: 0; padding: 0; } .tree { text-align: center; } .tree ul { display: block; white-space: nowrap; padding-top: 15px; position: relative; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } .tree li { vertical-align:top; display: inline-block; white-space: normal; text-align: center; list-style-type: none; position: relative; padding: 15px 0px 0px 45px; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } /*We will use ::before and ::after to draw the connectors*/ .tree li::before, .tree li::after { content: ''; position: absolute; top: 0; right: 50%; border-top: 1px solid #ccc; width: 50%; height: 15px; } .tree li::after { right: auto; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; } /*Remove left-right connectors from elements without any siblings*/ .tree li:only-child::after, .tree li:only-child::before { display: none; } /*Remove space from the top of single children*/ .tree li:only-child { padding-top: 0; } /*Remove left connector from first child and right connector from last child*/ ul.first li.first::before, ul.first li.first::after { border: 0 none; } .tree li:first-child::before, .tree li:last-child::after { border: 0 none; } /*Adding back the vertical connector to the last nodes*/ .tree li:last-child::before { border-right: 1px solid #ccc; border-radius: 0 5px 0 0; -webkit-border-radius: 0 5px 0 0; -moz-border-radius: 0 5px 0 0; } .tree li:first-child::after { border-radius: 5px 0 0 0; -webkit-border-radius: 5px 0 0 0; -moz-border-radius: 5px 0 0 0; } /*Time to add downward connectors from parents*/ .tree ul ul::before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; width: 0; height: 15px; } .tree li .box { border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px 5px 0px; text-decoration: none; color: #666; font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; display: inline-block; border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; transition: all .5s; -webkit-transition: all .5s; -moz-transition: all .5s; } /*Hover effects*/ .tree li .box:hover, .tree li .box:hover+ul li .box { background: #c8e4f8; color: #000; border: 1px solid #94a0b4; } /*Connector styles on hover*/ .tree li .box:hover+ul li::after, .tree li .box:hover+ul li::before, .tree li .box:hover+ul::before, .tree li .box:hover+ul ul::before, .avatar { border-color: #94a0b4; } /*Avatar bubbles*/ .avatar { position: relative; top: 0px; left: -35px; width: 75px; height: 75px; margin-right: -30px; background-size: cover; background-color: #fff; background-image: url("temp.jpg"); float: left; border: .5px solid #94a0b4; border-radius: 50%; -webkit-border-radius: 50%; -moz-border-radius: 50%; }
 • Member
  عباس امینی
  مدیرعامل

  لینکدین
  • Member
   زهره یزدانی
   مدیر ارشد تحقیق و توسعه

   لینکدین
  • Member
   محمد حسین خالقی فر
   مدیر ارشد مالی و اجرایی

   لینکدین
  • Member
   مسعود خطیبی
   مدیر ارشد فروش و بازاریابی

   لینکدین