فرآوری لیزری مواد

لیزر ( Light amplification by stimulated emission ) یک پرتو یکنواخت و تک رنگ الکترومغناطیسی است که می تواند در یک خط مستقیم بدون انحراف یافتن در مسیر، انتشار یابد. پرتوهای لیزری با طول موج ها و انرژی های مختلفی وجود دارند، از این رو لیزرها کاربرد بسیار زیادی در صنعت و تحقیقات علمی یافتند.

 

در اینجا برخی از کاربردهای لیزرها را برای عملیات روی مواد مختلف بررسی می نماییم.

  • برش، حکاکی و جوشکاری

برش لیزری فرایندی صنعتی پیشرفته با توانایی تطبیق پذیری زیاد، بدون نیاز به تماس فیزیکی و ایجاد تنش های حرارتی در ماده برای تولید قطعات نهایی استفاده می گردد. لیزرها عموما به منظور حکاکی و چاپ لیزری روی مواد مورد استفاده قرار می گیرند، این مزایا منجر به کاربرد وسیع لیزر در صنایع خودروسازی، الکترونیک، هوافضا، دارویی و صنایع غذایی شده است.

یکی از اصلی ترین مزیت های لیزرها در فرایند جوشکاری، سرعت بالای فرایند بدون تماس ابزار با قطعه می باشد. همچنین این روش جوشکاری ناحیه HAZ کوچکی ایجاد می نماید که منجر به کاهش میزان اعوجاج در قطعه و کاهش فرایند های پس از جوشکاری می شود. به صورت کلی موادی که با روش های معمول قابل جوشکاری هستند، توسط لیزر نیز امکان جوشکاری را دارند [1].

 

  • عملیات لیزری سطحی مواد

روش های عملیات سطحی مواد بر اساس تکنولوژی لیزر، از بسیاری از محدودیت های موجود در روش های معمول عملیات سطحی روی مواد، آزاد می باشد. باریکه لیزر توانایی اعمال حرارت در ناحیه بسیار کوچک، ذوب بسیاری از فلزات و سرامیک ها ماده به صورت جزیی در سطح را دارد. میزان انرژی دریافت شده توسط ماده زیر پرتو لیزر  بسیار متمرکز است، از اینرو برای نفوذ عمیق حرارت در ماده جهت فرایندهای جوشکاری و کلدینگ مواد مشابه یا غیرمشابه مناسب می باشد[2].