معرفی شرکت تعاونی طرح و تکامل میهن

تکنولوژی لیزر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی و فنی در قرن بیستم بوده است. امروزه کاربرد لیزر در حوزه های پزشکی، نساجی، ارتباطات، صنایع فلزی برای جوشکاری، برش، عملیات حرارتی ،پرینترهای سه بعدی و … انکار ناپذیر است.کاربرد وسیع تکنولوژی لیزر و کمبود شرکت های خدماتی در این زمینه در کشور، ما را بر آن داشت با حضور جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر، در خصوص ارائه خدمات لیزری ویژه صنایع مختلف، فعالیت خود را آغاز کنیم. به مرور زمان ارتباط خود را با دانشگاه ها و دانشجویان نخبه در زمینه لیزر، محکم تر ساخته و توانستیم پل ارتباطی مناسبی را میان صنعت و دانشگاه ایجاد کنیم. همین ویژگی، منجر به پیشرفت سریع شرکت شد و باعث افزایش توانایی مجموعه برای حل مشکلات موجود در صنعت در حوزه لیزر گردید.شرکت طرح و تکامل، از اواخر دهه 80 ، در صنعت لیزر به عنوان یک شرکت دانش بنیان فعالیت داشته است و با تحقیق در مورد بیشترین مشکلات صنعت در این زمینه، تمرکز خود را در حوزه کاربرد لیزر در زمینه جوشکاری، برش، حکاکی، عملیات حرارتی فلزات و پرینترهای سه بعدی گذاشته است.

توسعه تکنولوژی لیزر یکی از مهمترین دستاوردهای علمی و فنی در قرن بیستم بوده است. امروزه کاربرد لیزر در حوزه های پزشکی، نساجی، ارتباطات و صنایع فلزی برای جوشکاری، برش، عملیت حرارتی و پرینترهای سه بعدی انکار ناپذیر است.

کاربرد وسیع تکنولوژی لیزر و کمبود شرکت های خدماتی در این زمینه، ما را بر آن داشت با حضور جمعی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر، در خصوص ارائه خدمات لیزری ویژه صنایع مختلف فعالیت نماییم. با توجه به ارتباط قوی مجموعه ما با دانشگاه ها، توانستیم پل ارتباطی میان صنعت و دانشگاه ایجاد نماییم که این ویژگی باعث پیشرفت سریع شرکت گردید و توانایی مجموعه برای حل مشکلات موجود در صنعت در حوزه لیزر با همکاری دانشگاه را فراهم آورده است.

به منظور آشنایی بهتر با شرکت TTMC، بایستی اشاره نموده که ما چندین سال است که در صنعت لیزر به عنوان یک شرکت دانش بنیان و باتجربه فعالیت داشته است. با توجه به اینکه یکی از مهمترین کاربردهای لیزر در زمینه جوشکاری، برش، حکاکی و عملیات حرارتی فلزات و پرینترهای سه بعدی  می باشد، شرکت طرح و تکامل بر این قسمت از حوزه کاربرد لیزر تمرکز دارد.

/*Now the CSS*/ * {margin: 0; padding: 0;} .tree ul { padding-top: 20px; position: relative; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } .tree li { float: left; text-align: center; list-style-type: none; position: relative; padding: 20px 5px 0 5px; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } /*We will use ::before and ::after to draw the connectors*/ .tree li::before, .tree li::after{ content: ''; position: absolute; top: 0; right: 50%; border-top: 1px solid #ccc; width: 50%; height: 20px; } .tree li::after{ right: auto; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; } /*We need to remove left-right connectors from elements without any siblings*/ .tree li:only-child::after, .tree li:only-child::before { display: none; } /*Remove space from the top of single children*/ .tree li:only-child{ padding-top: 0;} /*Remove left connector from first child and right connector from last child*/ .tree li:first-child::before, .tree li:last-child::after{ border: 0 none; } /*Adding back the vertical connector to the last nodes*/ .tree li:last-child::before{ border-right: 1px solid #ccc; border-radius: 0 5px 0 0; -webkit-border-radius: 0 5px 0 0; -moz-border-radius: 0 5px 0 0; } .tree li:first-child::after{ border-radius: 5px 0 0 0; -webkit-border-radius: 5px 0 0 0; -moz-border-radius: 5px 0 0 0; } /*Time to add downward connectors from parents*/ .tree ul ul::before{ content: ''; position: absolute; top: 0; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; width: 0; height: 20px; } .tree li a{ border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px; text-decoration: none; color: #666; font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 11px; display: inline-block; border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } /*Time for some hover effects*/ /*We will apply the hover effect the the lineage of the element also*/ .tree li a:hover, .tree li a:hover+ul li a { background: #c8e4f8; color: #000; border: 1px solid #94a0b4; } /*Connector styles on hover*/ .tree li a:hover+ul li::after, .tree li a:hover+ul li::before, .tree li a:hover+ul::before, .tree li a:hover+ul ul::before{ border-color: #94a0b4; } .member-image img{ width: 70px; height: 70px; border-radius: 6px; background-color :#000; z-index: 1; }
 • Member
  عباس امینی
  مدیرعامل

  • Member
   زهره یزدانی
   مدیر ارشد تحقیق و توسعه

   • Member
    فرزانه جعفری
    مدیر تحقیق و توسعه

   • Member
    مطهر جعفری
    مدیر طراحی

  • Member
   محمد حسین خالقی فر
   مدیر ارشد مالی و اجرایی

   • Member
    علی خالقی فر
    مدیر تولید

   • Member
    مهدی شفیع زاده
    مدیر بازرگانی و مالی

  • Member
   مسعود خطیبی
   مدیر ارشد فروش و بازاریابی

   • Member
    علی اصغر شیر محمدی
    مدیر بازاریابی

   • Member
    مریم پارسایی
    مدیر فروش

* { margin: 0; padding: 0; } .tree { text-align: center; } .tree ul { display: block; white-space: nowrap; padding-top: 15px; position: relative; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } .tree li { vertical-align:top; display: inline-block; white-space: normal; text-align: center; list-style-type: none; position: relative; padding: 15px 0px 0px 45px; transition: all 0.5s; -webkit-transition: all 0.5s; -moz-transition: all 0.5s; } /*We will use ::before and ::after to draw the connectors*/ .tree li::before, .tree li::after { content: ''; position: absolute; top: 0; right: 50%; border-top: 1px solid #ccc; width: 50%; height: 15px; } .tree li::after { right: auto; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; } /*Remove left-right connectors from elements without any siblings*/ .tree li:only-child::after, .tree li:only-child::before { display: none; } /*Remove space from the top of single children*/ .tree li:only-child { padding-top: 0; } /*Remove left connector from first child and right connector from last child*/ ul.first li.first::before, ul.first li.first::after { border: 0 none; } .tree li:first-child::before, .tree li:last-child::after { border: 0 none; } /*Adding back the vertical connector to the last nodes*/ .tree li:last-child::before { border-right: 1px solid #ccc; border-radius: 0 5px 0 0; -webkit-border-radius: 0 5px 0 0; -moz-border-radius: 0 5px 0 0; } .tree li:first-child::after { border-radius: 5px 0 0 0; -webkit-border-radius: 5px 0 0 0; -moz-border-radius: 5px 0 0 0; } /*Time to add downward connectors from parents*/ .tree ul ul::before { content: ''; position: absolute; top: 0; left: 50%; border-left: 1px solid #ccc; width: 0; height: 15px; } .tree li .box { border: 1px solid #ccc; padding: 5px 10px 5px 0px; text-decoration: none; color: #666; font-family: arial, verdana, tahoma; font-size: 12px; display: inline-block; border-radius: 5px; -webkit-border-radius: 5px; -moz-border-radius: 5px; transition: all .5s; -webkit-transition: all .5s; -moz-transition: all .5s; } /*Hover effects*/ .tree li .box:hover, .tree li .box:hover+ul li .box { background: #c8e4f8; color: #000; border: 1px solid #94a0b4; } /*Connector styles on hover*/ .tree li .box:hover+ul li::after, .tree li .box:hover+ul li::before, .tree li .box:hover+ul::before, .tree li .box:hover+ul ul::before, .avatar { border-color: #94a0b4; } /*Avatar bubbles*/ .avatar { position: relative; top: 0px; left: -35px; width: 75px; height: 75px; margin-right: -30px; background-size: cover; background-color: #fff; background-image: url("temp.jpg"); float: left; border: .5px solid #94a0b4; border-radius: 50%; -webkit-border-radius: 50%; -moz-border-radius: 50%; }
 • Member
  عباس امینی
  مدیرعامل

  لینکدین
  • Member
   زهره یزدانی
   مدیر ارشد تحقیق و توسعه

   لینکدین
  • Member
   محمد حسین خالقی فر
   مدیر ارشد مالی و اجرایی

   لینکدین
  • Member
   مسعود خطیبی
   مدیر ارشد فروش و بازاریابی

   لینکدین