پودر آمورف ویژه پرینترهای سه بعدی

یک آلیاژ آمورف خواصی بسیار منحصر به فردی نسبت به سایر فلزات معمول از خود ارائه می دهد که ناشی از تغییرات در مقیاس اتمی می باشد. فلزات در حالت عادی به صورت کریستالی هستند به صورتی که اتم های آنها درون شبکه در یک ساختار منظم قرار می گیرد. این در حالی است که، اتم های فلزات در حالت آمورف به صورت نامنظم قرار گرفته که منجر به ایجاد یک ساختار غیرکریستالی شبیه شیشه می گردد، این ویژگی باعث بروز خواصی متفاوت از قبیل افزایش نسبت استحکام به وزن، مقاومت به خوردگی و زیست سازگاری می شود [1].

خواص فیزیکی و مکانیکی قطعات ساخته شده به روش پرینت سه بعدی با استفاده از پودر فلز آمورف برای  صنایع مختلفی همچون پزشکی، خودروسازی، انرژی و … مناسب می باشد. این نوع از پودر کمک به ساخت قطعات کوچکتر، مستحکم تر و سبک تر می نماید و در نتیجه منجر به افزایش بهره وری و کاهش قیمت تولید می شود. همچنین استحکام و الاستیسیته بالای فلزات آمورف به تولیدکنندگان این امکان را می دهد که قطعات با وزن کم همراه با مقاومت به سایش و خوردگی بالا تولید نمایند [2].

[1]. www.sciencedirect.com/topics/materials-science/amorphous-metal

[2]. https://www.3dnatives.com/