تحقیق و توسعه

از الویت های شرکت تعاونی طرح و تکامل میهن ایجاد بستری مناسب به منظور اجرا و كنترل فعالیت‌های تحقیقاتی در جهت ارائه راهکار علمی برای چالش های شرکت در زمینه‌های مختلف است. این واحد هدایت فعالیت‌های لازم جهت توسعه و ارتقاء فناوری و تقویت بنیاد دانش در شرکت را بر عهده داشته و تلاش می‌کند با بهره‌گیری از نیروهای انسانی متخصص خود، اخرین نتایج تحقیقات علمی روز، همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی داخلی و خارجی و استفاده بهینه از تجهیزات موجود در شرکت، محصولات و خدمات خود را توسعه دهد.

در حال حاضر تمرکز این واحد بر تولید پودرهای فلزی ویژه پرینترهای سه بعدی فلزات می باشد که پروسه تولید آن به صورت آزمایشگاهی آغاز گردیده و امید است با پیشرفت تحقیقات در این زمینه، تولید این نوع از پودرهای فلزی به صورت نیمه صنعتی آغاز گردد.